โครงการพิเศษ สำหรับอาจารย์ทุกสถาบัน 

ซื้อเครื่อง Macbook เพื่อการศึกษาทุกรุ่น  รับสิทธิ์คืนเครื่องในราคาเต็ม ภายใน 30 วัน  
หากนำไปใช้แล้วไม่รองรับกับระบบหรือการทำงานตามเงื่อนไข