สอนการตั้งค่าวิธีการใช้งาน Universal Control ทั้งบน Mac และ iPad

ฟีเจอร์ Universal Control คือ ฟีเจอร์ที่จะช่วยให้เราทำงานสลับไปมาระหว่าง Mac และ iPad โดยใช้แค่คีย์บอร์ด เมาส์ และแทร็คแพดชุดเดียวเพื่อทำงานระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยเมื่อย้ายจาก Mac ไปยัง iPad เคอร์เซอร์ของเมาส์หรือแทร็คแพดก็จะเปลี่ยนจากลูกศรเป็นจุดกลม ซึ่งการเปลี่ยนรูปทรงนี้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อให้เหมาะกับอุปกรณ์นั้นมากที่สุด และสามารถใช้เมาส์หรือแทร็คแพดลากและวางคอนเทนต์ระหว่างอุปกรณ์ซึ่งเหมาะมาก ๆ เวลาที่เราต้องใช้ Apple Pencil สเก็ตช์ภาพบน iPad และอยากจะนำไปวางลงใน Keynote บน Mac

วิธีตั้งค่าบน Mac = System Preferences > Display > Universal Control > กดเปิดตัวเลือกทั้ง 3 ข้อ

วิธีตั้งค่าบน iPad = Settings > General > AirPlay & Handoff > กดเปิด Cursor and Keyboard (Beta)

รองรับอุปกรณ์หลายเครื่อง คุณสมบัติควบคุมจากอุปกรณ์กลางใช้งานกับอุปกรณ์ได้สูงสุด 3 เครื่องที่เข้าสู่ระบบ iCloud ด้วย Apple ID เดียวกันและต้องตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย (Two-Factor Authentication) โดยสามารถเชื่อมต่อการใช้งานได้ 2 วิธี คือ

1. เชื่อมต่อแบบไร้สาย ให้เปิด Wi-Fi, Handoff และ Bluetooth โดยระยะห่างของอุปกรณ์ต้องอยู่ห่างกันไม่เกิน 10 เมตร

2. เชื่อมต่อแบบใช้สาย เสียบสายระหว่าง iPad กับ Mac แล้วเลือกกด Trust บนหน้า Pop-up ที่แสดงขึ้นมา